facebook
دسته بندی

نمرات امتحان,صفحه (1)

نمرات امتحان

نمرات آزمون عملی ( مربوط به کتبی 93/07/04 ) نمره عملی نمره کتبی نام خانوادگی 70 90 سعیدکیا 56 52.5 کیانپور 60 72.5 میراحمدی باباحیدری 73 72.5 کاظمی حسن آبادی 0 37.5 باصفا 72 65 طاهر...
نمرات امتحان

نمرات آزمون کتبی نوبت 93/07/04 نمره نام خانوادگی 90 سعیدکیا 52.5 کیانپور 72.5 میراحمدی باباحیدری 72.5 کاظمی حسن آبادی 37.5 باصفا 65 طاهر نسب 70 مسائلی 60 محسنی 0 نجفی...
نمرات امتحان

اعلام نمرات و وضعیت نهایی آزمون 93/05/24 نام خانوادگی نمره کتبی نمره عملی وضعیت مسائلی 40 0 مردود کتبی حاجی میرزائی 70 65 مردود پورمحرابی 80 60 مردود بدیعی گورتی...
نمرات امتحان

نمرات کتبی آزمون 93/04/06
نمرات امتحان

نمرات آزمون سیستم حفاظتی 93/02/26
نمرات امتحان

نمرات آزمون تعمیر تلفن همراه 93/02/26

1 2