facebook

رباتیک

رباتیک

رباتیک


آشنایی با علم رباتیک: مفاهیم کلی رباتیک،ساختارکلی روبات،تاریخچه رباتیک،انواع رباتهای متحرک و ثابت(بازو) ،مکانیزمهای آنها و...

2- مکانیک رباتیک: دینامیک واستاتیک رباتیک ، اجزاء مکانیکی روبات ، مکانیسمهای مکانیکی و...

3-الکترونیک رباتیک: ارایه مفاهیم ابتدایی تا اصلی الکترونیک ، المانهای الکترونیکی پر کاربرد در رباتیک و نحوه استفاده از آنها در مدارات الکترونیک ،موتورهای مختلف و درایورهای آنها ،سنسورها ومدارات راه انداز آن ، پروژه های مختلف الکترونیک و ...

4- میکروکنترلر AVR: نحوه کنترل روبات توسط میکروکنترلر AVR بهمراه کامپایلر قویBASCOM و آشنایی کامل با پیکربندیهای مختلف میکرو کنترلر AVR  و پروژهای مختلف با آن(کاملترین آموزش در کشور)

5- نرم افزارهای کاربردی: آموزش کاربردی نرم افزارهای مرتبط با رباتیک

6-طراحی و ساخت روبات: روبات مورد نظر پژوهشگر که به صورت مشاوره کامل، از ابتدای دوره آموزشی طراحی و ساخته خواهد شد.

7- فوق العاده: آشنایی با مسابقات رباتیک ، آشنایی با جشنواره خوارزمی و مشاوره آن ، آشنایی با ثبت اختراع و مشاوره آن ، آشنایی با المپیادهای علمی کشور ، مشاوره بعد از اتمام دوره های آموزشی و ....

    دوره های آموزشی:

1- دوره مقدماتی

عنوان دوره : آشنایی با علوم مربوط به رباتیک و ساخت روبات

ردیف  فصول

عنوان فصل

توضیحات کلی

اول

آشنایی با علم رباتیک

تاریخچه ربوتیک، مکاترونیک و...

دوم

آشنایی با الکترونیک

ابزارهاو دستگاهها الکترونیک، المانهای الکترونیک و ...

سوم

آشنایی با مکانیک

مفاهیم مکانیک از جمله نیرو ،گشتاور وابزارهای مکانیک

چهارم

برنامه نویسی و الگوریتم

فلوچارت و الگوریتم ، آشنایی با میکرو کنترلر،محیط برنامه نویسی و...

هدف دوره: کاراموز در این دوره مفهوم روبوتیک و  عمکرد آن و آشناییت نسبی علوم مرتبط با آن را درک نماید

 

 

 

 

 

 

2- دوره متوسط

عنوان دوره : آشنایی کامل رباتیک و میکرو کنترلر

ردیف  فصول

عنوان فصل

توضیحات کلی

اول

رباتهای متحرک و صنعتی

آشنایی کامل با مکانیزمهای رباتهای صنعتی و متحرک و ...

دوم

الکترونیک دیجیتال

المانهای الکترونیک و دیجیتال ، مدارات الکترونیک ، درایور سنسور وموتور و...

سوم

میکروکنترلر

آشنایی با درگاههای میکرو کنترلر، آنالوگ و دیجیتال و ...

چهارم

ساخت روبات

ساخت ربات تعقیب نور یا تعقیب خط ساده

هدف دوره: کاراموز در این دوره می توانندروبات تعقیب نور را طراحی و بسازد.

 

3- دوره پیشرفته

عنوان دوره : طراحی وساخت روبات

ردیف  فصول

عنوان فصل

توضیحات کلی

اول

طراحی روباتهای صنعتی و متحرک

طراحی بازو ، مکانیزم های مختلف و روباتهای متحرک

دوم

طراحی مدارات الکترونیک

طراحی و ساخت درایورهای سنسور و موتور، کنترل موتورهای مختلف و...

سوم

میکروکنترلر و ارتباطات کامپیوتری

پیکربندی های مختلف برای میکرو کنترلر و  ارتباطات کامپیوتری

چهارم

آشنایی با کنترل رباتیک

مفاهیم کنترل روباتیک و روشهای آن ، فیدبک و کنترل باز و....

پنجم

ساخت ربات

ساخت روبات بر عهده پژوهشگر

هدف دوره: پژوهشگر در این دوره می توانندروبات مورد نظر خود را طراحی و بسازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- دوره عالی

عنوان دوره: تخصصی ربوتیک

ردیف  فصول

عنوان فصل

توضیحات کلی

اول

آشنایی با نرم افزارهای ربوتیک

نرم افزارهای برق ، مکانیک و ..

دوم

نرم افزار مطلب

-

سوم

پردازش تصویر

-

چهارم

آشنایی با جشنواره خوارزمی

نحوه ارایه و پیگیری طرح در جشنواره خوارزمی

پنجم

آشنایی با مسابقات ربوتیک

داخلی و خارجی

ششم

آشنایی با ثبت اختراع

نحوه ارایه و پیگیری طرح و...

هدف دوره: پژوهشگر در این دوره تسلط کامل را  بر طراحی و ساخت روبات پیدا می کند

 

 

 

 

 

 
تاریخ: بازدید: 2597 بار ساعت: 9:34 PM نویسنده:

facebook